ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จ.อุดรธานี วันที่ 13 พฤษภาคม 2559

                 วันที่ 13 พ.ค.2559 คณะตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จ.อุดรธานี  ได้เข้าเยี่ยมสถานประกอบการ จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย โรงแรมปั้นหยาโฮเทล และ จีซัท โฮเทล พร้อมให้ข้อแนะนำแนวปฎิบัติทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน ความมั่นคง ได้แก่ รณรงค์ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ปัญหายาเสพติด การปฏิบัติตนด้านวินัยจราจรให้ถูกต้องของพนักงาน ลูกจ้างเพื่อลดอุบัติภัยบนท้องถนน**********************

 

 

 

 

 

******************

 

 

-ร่าง- แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดอุดรธานี 62-64 (พิจารณ์แผน)