ที่อยู่สำนักงาน

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี

ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ชั้น 5 ถนนอธิบดี  ตำบลหมากแข้ง

อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  41000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4224-3197  Fax 0-4224-3197

 

 

-ร่าง- แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดอุดรธานี 62-64 (พิจารณ์แผน)